SLUŽBY

Měření umělého, sdruženého a nouzového osvětlení

Měření osvětlenosti a vystavení protokolu do 3 dnů

Kolaudujete? Potřebujete dodat stavebnímu úřadu protokol o měření osvětlení? Tlačí Vás čas?

Provádíme certifikované měření umělého a sdruženého osvětlení. Výstupem je protokol o měření, který splňuje veškeré požadavky normy ČSN 36 0011-3 „Měření osvětlení prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů“ a je vyžadován Krajskou Hygienickou stanicí či stavebním úřadem jako jeden z podkladů pro rozhodnutí o kolaudaci objektu.

Tato služba je také využívaná zákazníky, kteří si chtějí ověřit, zda jim dodavatel osvětlení dodal osvětlovací soustavu, která byla v zadání. Typicky se jedná o technické dozorování různých tendrů, výběrových řízení a akcí financovaných z Evropských fondů, kdy převzetí nevyhovující nebo nezměřené soustavy může vést až ke vrácení dotace.

parnasa_mereni_osvetlenosti

Měření probíhá dle:

  • ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
  • ČSN 36 0011-3 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení
  • ČSN 36 0011-4 – Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
  • ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
  • ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
  • ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení

KONTAKT

Pošlete nám poptávku​

Datová schránka: nj8seu4

PARNASA v.o.s.
Piletická 486, 503 41 Hradec Králové

IČO: 26379457 DIČ: CZ26379457