SLUŽBY

Měření denního osvětlení

O službě

Provádíme certifikované měření denního osvětlení v obytných prostorách, školských zařízením, na pracovištích. Provádíme i výpočty proslunění obytných prostor. 

Mezi další často realizované služby patří výpočet vlivu nové stavby na zastínění vedlejšího objektu, pozemku či zahrady.

Výstupem je protokol pro potřeby dotčených orgánů, zejména pro stavební úřad, KHS či pro potřeby doložení o vlivu uvažované stavby.

Stále častěji se na nás obrací nešťastní stavebníci, kterým sousedé hrozí odstraněním jejich nové stavby, protože jim jejich stavba údajně stíní zahrádku. 

Jedná se často pouze o subjektivní argumenty, které teprve měření či výpočet dokáže jednou provždy potvrdit či vyvrátit.

Měření probíhá dle:

  • ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
  • ČSN 36 0011-2 – Měření osvětlení prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení
  • ČSN 73 4301 – Obytné budovy
  • ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov, Část 1: Základní požadavky
  • ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov, Část 2: Denní osvětlení obytných budov
  • ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov, Část 3: Denní osvětlení škol
  • ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov, Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Původní stav sousedských staveb

Posuzovaný stav po rekonstrukci

KONTAKT

Pošlete nám poptávku​

Datová schránka: nj8seu4

PARNASA v.o.s.
Piletická 486, 503 41 Hradec Králové

IČO: 26379457 DIČ: CZ26379457