Certifikované měření osvětlení

PARNASA v.o.s.​

Měření umělého, sdruženého a nouzového osvětlení

Řešíte kolaudaci objektu a potřebujete měření umělého, sdruženého či nouzového osvětlení? Rádi pomůžeme. Výstupem je protokol o měření, který splňuje veškeré požadavky normy ČSN 36 0011-3 „Měření osvětlení prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů“

Posudky zastínění, studie denního osvětlení

Požaduje po Vás stavební úřad doložit posudek či studii zastínění? Blokuje Vám soused vydání stavebního povolení? Myslíte si, že chystaný stavební záměr ve Vašem sousedství Vás připraví o proslunění pozemku a znehodnotí Vaši nemovitost?

Provádíme certifikované výpočty zastínění, denního osvětlení a to včetně vydání posudku pro stavební úřad. V minulosti jsme již úspěšně řešili zastínění stromů, sousedské spory, riziko odstranění stavby, atd.

Měření oslnění, jasů a rušivého osvětlení

Řešíte kolaudaci VO či doložení měření osvětlení pro dotační titul EFEKT? Trápí Vás špatně provedené veřejné osvětlení či reklama, která Vám svítí přímo do postele? Pro potřeby obcí, organizací i občanů provádíme certifikované měření jasů v pracovních i mimopracovních prostorách (např. reklamy, špatně provedené VO atd.)

Měření denního osvětlení

Pro potřeby stavebního úřadu či Krajské hygienické stanice potřebujete výpočet či měření denního osvětlení? Máte dodat výpočet zastínění vedlejší stavby? Provádíme certifikované měření denního osvětlení v obytných prostorách, školských zařízením, na pracovištích. Provádíme i výpočty proslunění obytných prostor.

Měření veřejného osvětlení a přechodů pro chodce

V této oblasti provádíme certifikované měření veřejného osvětlení a to nejmodernější dostupnou technikou na trhu.

Měření barevného spektra a indexu podání barev, měření flikrů

Grafické práce, lakovny, operační sály, tiskárny, pěstování rostlin, chov akvarijních rybiček, kontrolní pracoviště výstupní kontroly

REFERENCE

Naši klienti

Nabízíme služby certifikovaného metrologa pro měření umělého osvětlení. Odborná praxe 12 let, včetně 4 let jako vedoucí nadnárodního týmů specialistů na osvětlení.

REFERENCE

Řekli o nás

O NÁS

PARNASA v.o.s.

PARNASA v.o.s. je specializovaná společnost na certifikované měření osvětlení, audity osvětlovacích soustav a posudky v odbornosti umělého či denního osvětlení.

Používáme nejmodernější techniku na měření všech úloh a zadání v rámci naší odbornosti. Veškeré měřící přístroje jsou pravidelně kalibrované. Výstupem měření je protokol, který splňuje veškeré potřebné náležitosti vyžadované Krajskou hygienickou stanicí, stavebními úřady, BESIP, ŘSD či Dopravní Policií ČR.

Poskytujeme záruku na formální a metodickou správnost našich měření. S námi máte vždy jistotu, že vystavený protokol je po formálně-metodické stránce v pořádku a bude dotčeném orgánem akceptován.

KONTAKT

Spojte se s námi

Datová schránka: nj8seu4

PARNASA v.o.s.
Piletická 486, 503 41 Hradec Králové

IČO: 26379457 DIČ: CZ26379457